053-2777906 03-6411163

vladi@cardiag.co.il vladi@cardiag.co.il

רח. הירקונים 43 פתח תקווה

כתובת

טלפון ופקס

דואר אלקטרוני

חפש

053-2777906 03-6411163

CARDIAG

CARDIAG 2014 PRIVACY POLICY

רח. הירקונים 43 פתח תקווה

4927131

חשמלאות ואלקטרוניקה לרכב

בדיקה ממחשבת

תיקון אלקטרוניקה לרכב

: תיקון משחבים לרכב כולל

תיקון מחשבים ניול מנוע-

תיקון מחשבים ניול גיר-

תיקון יחידה בקרת אקלים-

ABS תיקון מחשבי-

תיקון לוח שעונים-

ועור-

תיקון מכשירי מולטימדיה

CHIP-TUNING

תיקון מכשירי אבחון ודיאגנוסטיקה

מכירת מחשבים לרכב מיוחדים

חיפוש והזמנה

מבצע מיוחד

ההצעה למוסחים

מחשבים לרכב

גם עדכינים

בגובה המיקצועיות שלנו

בדיקה ממוחשבת לכל סיגי המחשבים רכב

CANbus גם בדיקה רשת

רק 250 ש''ח

תיקון מכשירי אבחון, סורקי תקלות וכלי דיאגנוסטיקה שונים

יוחר יותר